Điều khoản Dịch vụ

Chào mừng bạn đến với AntabuseTabs.com. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ sau đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Khi truy cập vào trang web AntabuseTabs.com, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

2. Sử dụng trang web

AntabuseTabs.com được cung cấp cho mục đích cung cấp thông tin về điều trị nghiện rượu, bia. Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

3. Nội dung bị cấm

Khi sử dụng trang web AntabuseTabs.com, bạn không được đăng tải, chia sẻ hoặc quảng bá bất kỳ nội dung nào bị cấm theo chính sách của Google, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

  • Nội dung khiêu dâm hoặc đồi trụy: Bất kỳ nội dung nào có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, hoặc gợi dục.
  • Nội dung bạo lực hoặc khuyến khích bạo lực: Hình ảnh, video, hoặc mô tả chi tiết về bạo lực, tra tấn hoặc gây tổn thương.
  • Nội dung kích động hận thù: Bất kỳ nội dung nào kích động hận thù, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, giới tính, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.
  • Nội dung lừa đảo hoặc gian lận: Thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo người dùng.
  • Nội dung vi phạm bản quyền: Bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  • Nội dung độc hại: Phần mềm độc hại, mã độc, hoặc bất kỳ loại phần mềm nào có thể gây hại cho máy tính hoặc thiết bị của người dùng.
  • Nội dung liên quan đến ma túy, vũ khí và các hoạt động phi pháp: Quảng bá hoặc bán các chất cấm, vũ khí hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

4. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ trên AntabuseTabs.com. Bạn cam kết không vi phạm các quy định pháp luật và các điều khoản đã nêu trong Điều khoản Dịch vụ này.

5. Quyền hạn của AntabuseTabs.com

Chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm các Điều khoản Dịch vụ hoặc chính sách của Google mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản này.

6. Miễn trừ trách nhiệm

AntabuseTabs.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web. Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia y tế.

7. Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực ngay khi đăng tải. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kết thúc Điều khoản Dịch vụ